Om oss

Etisk bankguide i Norge er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. 

Framtiden i våre hender er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon, som jobber for etisk og miljøvennlig forbruk og en mer rettferdig fordeling av jordas ressurser.

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance International, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft. 

Via hjemmesiden til Etisk bankguide skal norske forbrukere enkelt kunne sjekke sin egen bank, og sammenligne resultater og score mellom banker. Siden gjør det mulig for forbrukere å sende meldinger til banken om at man enten er fornøyd eller misfornøyd med resultatene, og Etisk bankguide skal også kunne være første steg på veien dersom man ønsker å bytte til en annen bank.

Basert på en internasjonal metode som er i bruk i flere land kartlegger vi retningslinjene og policydokumentene til de største bankene som har virksomhet i Norge. Kartleggingen gir deretter grunnlag for utarbeidelse av en score som viser hvordan de enkelte bankene oppfyller krav til samfunnsansvar, både sammenlagt og innenfor ulike temaer. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi løpende sjekke hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. Vi kartlegger i tillegg også en alternativ bank samt noen mindre banker som særlig har spesialisert seg på etikk og bærekraft i sin fondsforvaltning.

Etisk bankguide i Norge presenterte resultater til banker med virksomhet i Norge første gang i 2016. Undersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 2023.

Fair Finance International ble grunnlagt i 2009 i Nederland og er i dag til stede i 15 land: Norge, Sverige, Nederland, Japan, Indonesia, Belgia, Tyskland, Brasil, Thailand, India, Sør-Afrika, Pakistan, Kambodsja, Filippinene og Vietnam. Les mer om vårt internasjonale nettverk Fair Finance International. 


 

Vi står bak Etisk bankguide i Norge
Økonomiske bidragsytere