Pensjonen din investeres. Men vet du hvor disse pengene ender opp?

Etisk pensjonsguide er basert på en omfattende gjennomgang av retningslinjer, krav og policydokumenter hos fire pensjonsforetak. I 2020 står disse fire selskapene for 86 prosent av finansbransjens samlede forsikringsforpliktelser og 77 prosent av de årlige innbetalingene.

Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har vurdert hvert av de fire pensjonsforetakene på 14 ulike temaområder som favner 268 ulike sjekkpunkter, og har deretter utarbeidet scoringer for disse. Jo høyere score, jo bedre retningslinjer har pensjonsforetaket når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

En god policy er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti. Gjennom egne tema- og casestudier vil vi sjekke hvorvidt foretakenes retningslinjer følges opp i praksis. 

I 2021 ble ordningen med Egen pensjonskonto lansert. Det bidrar til å gi 1,5 millioner nordmenn en oversikt over pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere arbeidsforhold. Det norske pensjon- og livsforsikringsmarkedet er betydelig og utgjør samlet ca. 1,500 milliarder kroner. KLP, DNB, Nordea og Storebrand står samlet for ca 1,276 milliarder kroner.

For at det grønne skiftet skal lykkes, må både private og offentlige pengestrømmer i større grad finansiere bærekraftige og grønne løsninger. Det er derfor viktig at finansnæringen er en pådriver for omstilling, og gjør det enklere for forbrukere og investorer å velge grønne og bærekraftige investeringer. 

Oppdatert november 2020.

Fortell banken din hva du mener!

Din tilbakemelding teller, gi beskjed til banken om hva du mener.

Jeg er fornøydJeg er misfornøydBytt bank