Detaljerte scoringer for alle banker 2019

21 november 2019

I denne rapporten fremkommer bankenes detaljerte scoringer i den fjerde policyundersøkelsen i regi av Etisk bankguide som gjelder for 2019. Oversikten viser blant annet hvordan bankenes score innenfor de 14 ulike tematiske områdene er beregnet.

En bank kan oppnå mellom 0 og 1 poeng for hvert prinsipp eller standard. Banken får 1 poeng hvis hvert enkelt krav som stilles til bedrifter og prosjekter banken finansierer oppfyller prinsippet i spørsmålet fullt ut. Hvis kravet er vagt formulert eller begrenset til visse finansielle aktiviteter, for eksempel bare innen fondsforvaltning, får banken lavere poeng enn 1.

Rapporten kan leses i sin helhet her.