Etisk pensjonsguide er lansert

27 januar 2021

Etisk pensjonsguide ble lansert den 27. januar 2021, og er på samme måte som Etisk bankguide basert på en omfattende gjennomgang av etiske retningslinjer, krav og policydokumenter. Den første versjonen av pensjonsguiden omfatter fire pensjonsforetak: Storebrand, DNB, KLP og Nordea. For 2020 står disse fire selskapene for 86 prosent av finansbransjens samlede forsikringsforpliktelser overfor kundene og 77 prosent av de årlige innbetalingene.

Vi håper i løpet av 2021 å kunne utvide pensjonsguiden til å omfatte enda flere pensjonstilbydere. 

Pensjonsguiden kommer du til ved å klikke på fanen «Pensjon» øverst til høyre på hjemmesiden. LINK