Arbeidstakerrettigheter

Ansatte har krav på et trygt arbeidsmiljø og rettferdig lønn. I tillegg må det være organisasjonsfrihet, og alle skal kunne melde seg inn i en fagforening dersom de ønsker det.

Arbeidstakerrettigheter må gjelde for alle uansett etnisk bakgrunn, kjønn eller sosial bakgrunn. Arbeidsgiverne må etterleve grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Bankene har et ansvar for å kreve at selskaper som finansierer sine prosjekter gjennom lån også respekterer internasjonalt anerkjente regelverk på dette området, som for eksempel ILOs kjernekonvensjoner.