Menneskerettigheter

Banker og finansinstitusjoner er vanligvis ikke direkte involvert i brudd på menneskerettigheter, men de må holdes ansvarlige for lånefinansiering som innvilges til investeringer i prosjekter i regi av tvilsomme selskaper.

For å hindre at banker bidrar til krenkelser av menneskerettigheter, enten direkte eller indirekte, må bankene tydelig forplikte seg til å følge viktige etiske og miljømessige konvensjoner, normer og standarder. Det må også være åpenhet rundt hvordan bankene arbeider med menneskerettighetsspørsmål.

Alle banker bør stille som minimumskrav at selskaper respekterer menneskerettighetene, og at det tas spesielt hensyn til grupper av mennesker som kan være spesielt sårbare for overgrep som barn, kvinner og urbefolkninger.

Banker og finansieringsinstitusjoner må i tillegg stille krav om at selskaper og prosjekter det investeres i aktivt kontrollerer at også underleverandører og andre samarbeidspartnere overholder og respekterer menneskerettighetene. Det bør etableres varslingsordninger slik at mistanker om brudd kan undersøkes og sjekkes ut.

Bankene bør også analysere hvordan investeringer i ulike bransjer, land og selskaper påvirker menneskerettighetene samt systematisk analysere risiko forbundet med nye investeringer.